Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad kan vara rätt trädgårdshackor för din trädgård

En häck – när de planteras med varandra är det ett bra sätt att skapa gränser för integritet i din trädgård. Planering är en viktig faktor när du vill plantera häckar i din trädgård. Detta ger dig önskat utseende du vill för att skapa. Till exempel hemdesign, hur mycket sol häckar behöver för att växa sunda och nyttiga, markförhållanden i din trädgård och hur mycket tid du kan ägna åt häckens underhåll.

Det finns formella och informella slags av häckar. En formell häck är en rad av identiska växter, som är tätt klippta.  Genom att göra det får den utsikt över en enda lång grön linje. Den här typen av häck är platt toppad och kvadreras sedan på sidorna. Ett av de mest användbara underhållen av dessa häckar är att klippa dem med en elhäcksax.

Om du vill ha en naturlig form för häck, är informella häckar ett rätt val. Det är en rad buskar som hålls städad genom selektiv beskärning.

Informell häck växer med en form som inte är särskilt stark. Detta behöver bara klippas en gång om året. En idealisk tid är vintern när dessa växter är vilande. Å andra sidan kräver de formella häckarna klippning minst två gånger, till och med tre gånger, speciellt under växtsäsongen. Denna klippning stimulerar häckarna att skicka ut tät ny tillväxt. Det betyder att du kanske kommer att behöva klippa igen för att ta bort den nya tillväxten och därmed stimulera den nya tillväxten.

Den här processen gör växter oroliga. Många buskar tål inte upprepad klippning och börjar nedgång. Så om du planerar en formell häck är det viktigt att välja buskar som kan hantera klippning. Barlind, enbär och lövträ används ofta för klippta häckar. Rätt växt för din trädgård beror på klimatet, marken och andra förhållanden i din region.

Nedanför följer några rekommendationer från Lagerhägg Etna som kan hjälpa dig att skapa en rätt häcksträdgård på din gård.

Utvärdera din trädgård och miljöförhållanden

Olika buskar har olika krav, det är viktigt att undersöka din jordtyp och hur mycket solljus häcken får. En lång häck kan mycket väl sträcka sig från ett helt solområde till skuggan. Många fullsolbuskar kommer att kämpa i skuggan och orsaka tunna fläckar i din häck.

Vill du ha integritet?

Vill du ha integritet, överväga vintergröna. Kom ihåg att inte alla vintergröna kan ta klippning. På samma sätt måste andra mätningar göras, såsom om du ska plantera häckar nära en väg, uppfart, trottoar, då kan vintergröna bli avmattade av saltspray som kommer från den smälta snön under vintrarna.

Ge tillräckligt med utrymme

Det spelar ingen roll om dina buskar är formella eller informella. De tar mer utrymme än du kommer att förvänta dig. De växter inte som ett platt staket, vilket innebär att buskarnas grenar växer snabbt och behöver utrymme. Det är viktigt att ta hänsyn till häcks bredd och höjd när du ska köpa dem.

Inte för nära

Det är frestande att plantera buskar mycket nära varandra så att häcken fylls i tidigare. Men det betyder att du måste köpa fler växter. Och på lång sikt kommer växter som är för nära varandra. Detta ska berövas dem för vatten och solljus och ingen av dem kommer att trivas.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar